Tahicardie paroxistică

TNB - Ideal Decor

Autor:
Ion Caramitru

Lengua original:
rumano

Lengua lectura:
rumano

Lee:
Ion
Caramitru


 

 

CuentaCuarentenas mulțumește dlui. Ion Caramitru și dlui. Florin Ghioca pentru cedarea acestui videoclip.

Această poveste pe care ne-o dăruieşte Ion Caramitru şi ne-o transmite cu vocea şi prezenţa sa pe ecran, optând pentru formatul de videoclip - operă a lui Florin Ghioca, este o cronică imediată a realităţii noastre suspendate într-o clipă, o clipă lungă cât o viaţă de om, în care se învălmăşesc amintiri din copilărie, adolescenţă fugitivă, lecturi ori fotograme pe care ochiul le-a, reţinut pe înşelătoarea lui retină. Toate astea au de a face cu Teatrul, oglinda lumii, care ne întoarce chipul şi asemănarea.Teatrul în vremea covidului nu îşi deschide porţile, însă braţele da, pentru a ne cuprinde pe toţi, generaţii în şir de spectatori perplecşi, avizi, complici ai unei arte care este însăşi viaţa. Un foarte tânăr Ion Caramitru în “La porţile albastre ale oraşului” după Marin Preda, se plimbă printre dărâmăturile bombardamentului hitlerist. Oraşul pustiu de viaţă şi devastat de moarte îşi trăieşte tăcuta tragedie.